BPT tipogrāfija
| LV | EN | FI | SE | DE | DK | RU |
PorteføljeTjenesterOm ossKontakt oss

Deres ideer - våre muligheter

Visjon: Utvikle samarbeid på både Latvias og internasjonalt nivå ved å gi den mest passende løsning til hver enkelte kunde i forhold til behovet.

Våre sterkeste sider:

Vi har pålitelige samarbeidspartnere ikke bare i Latvia men også i Litauen, Estland, Finland, Danmark, Sverige, Norge, Island og Russland.

Vi har fått anerkjennelse i ulike internasjonale konkurranser og våre produkter er blitt belønnet med slike titler som "Den beste grafiske tjenesteframstillingen" og "Den beste emballasjen".

Vi bryr oss om miljøet; derfor kjøper vi bare kvalitetsråvarer og gjennomfører en grundig oppsamling av avfall.

Vårt samfunnsansvar vises gjennom langvarige samarbeidsavtaler med de lokale frivillige organisasjonene vi støtter.